top of page

004 Новата Държава и Вечните Предизвикателства

Създадена преди повече от 1300 години въпреки това проблемите, пред които е изправен Аспарух и лидерите на тази нова държава, са забележително подобни на проблемите, пред които ще се изправи България през цялата си история.

307 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page