top of page

Сезон 1: Първо Българско Царство

Този сезон покрива историята между 7ми век и 1018 година, период през които не се знае много за номадския народ, успял не просто да се засели, но и да бъде първият по рода си, създал дългротрайна държава. Това е процес, през който общество, управлявано от варварски езичен елит, се превръща в обединена християнска държава с императорска легитимност.

По време на тази трансформация България ще спаси Европа от армиите на Исляма,ще определи историята на Византия и ще създаде азбука, използвана от над 100 милиона души днес.

bottom of page