008 Кръв и Боляри Част 2

Последния път приключихме с неуспешния опит за мир, водещ до отчаяното бягсто на кан Сабин в ръцете на византийците. Но за да обобщим, тук не става въпрос за война или мир, а за оцеляването на Българския народ. Болярите отхвърлили Сабин по много причини. Тъй като опитът му за мир оспорва мъжкарското в тях, нещо с което не може дасе прави компромис, дори ако от това зависи бъдещето на държавата. Също така, те много ясно показват, че вярват, че византийското господство би било равностойно на робство.